Elafibranor (GFT505) v prahu - novo zdravilo za NASH